VueJS 2 Custom Event ile ilgili bir kaç ayrıntı

VueJS 2 Custom Event ile ilgili bir kaç ayrıntı

2017, Apr 29    

VueJS 2 ile birlikte gelen yeniliklerin yanı sıra hali hazırdaki bir takım özellikler de kaldırıldı (depracated) ya da kullanım şekli değiştirildi diyebiliriz. Yeni versiondan etkilenen özelliklerden biri de Custom Event’lerin kullanımlarıdır.

Şöyleki; VueJS version 1’de parent instance’tan child component’te kaydedilmiş bir event yada event’leri $broadcast edebiliyorduk diğer bir söylemle tetikleyebiliyorduk. Şuan da version 2’de bu özellik resmi olarak kaldırılmış durumda, yani parent’tan child componentteki bir event’leri çalıştıramıyoruz.

Artık sadece child component’ten parent instance’taki event’leri çalıştırabiliyoruz. Burada yine bir kullanım dğeişikliği söz konusu, version 1’de $dispatch ile child component’ten parent’taki bir event tetikliyorken, version 2’de bu süreç artık tamamen event directive’leri üzerinden ilerliyor.

Parent-Child event yönetimi ile ilgili dökümanda bulunan ayrıntı:

You cannot use $on to listen to events emitted by children. You must use v-on directly in the template, as in the example below. VueJS 2 DocumentCustom Events

Örnek:

<div id="example">
 <products v-on:alert="alerts"></products>
</div>

Products Component:

Vue.component('products', {
 methods: {
  getProducts() {
   this.$emit('alert', 'Ürün bulunamadı');
  }
 }
});

Product List Component (parent):

new Vue({
 methods: {
  alerts(message) {
   // Ürün bulunamadı
   console.log(message);
  }
 }
}).$mount('example');

Sonuç itibariyle üzerinde çalıştığım projede parent instance’tan child component’teki bir event’i tetiklemem gerektiğinden bunu farklı bir yöntemle çözdüm. One-way binding yapıp child component’te tanımladığım prop’u VueJS watch ile izleyerek bir nevi event gibi kullanmış oldum.