Custom Events Javascript VueJS collection-like data mapper design pattern hoisting javascript state management

Ahmet ATAY
Web Developer

1983 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldim. Eğitim yıllarım boyunca çeşitli okullarda okudum ve bir süre sonra Erzurum Üniversitesinde; Bilgi Yönetimi Bölümünü bitirdim. Bilgisayarlara olan ilgim ve okuduğum bölümün etkisiyle yazılıma yöneldim. 2008 yılından itibaren web yazılım ile ilgili bir çok projede görev aldım ve halen projeler geliştirmekteyim.